site

На 26.06.2020 г.  дружеството стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-1426-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.073 – Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Бюджет на проекта: 10 000.00 лева от които 8 500.00 лева европейско и 1 500.00 лева национално съфинансиране. Средствата ще бъдат вложени за разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

Основната цел на проектното предложение е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Резултати: изразяват се в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Дентал-Смайл ООД съществува повече от 15 години, като основно нейното развитие по настоящем и в бъдеще се намира в с.Българене обл.Плевен.

Техническата база е на много високо ниво, като разполага със стоматологичен кабинет с пригоден към него кугел (неподвижен ренген) – за секторни снимки. Предлагаме ОПГ, извършващо се с орпантомограф. Съществува затворен цикъл с пригодена зъботехническа лаборатория, работеща с CAD/CAM система, предлагащи компютърно възтановяване и създаване на циркониеви корони, мостовидни конструкции, фасети, изработване на термосенс и валпласт протези (меки и еластични протези). Дейността обхваща обща и специализирана стоматология, извършваща се от лекарите по дентална медицина.Тук се включва специалности: Ортодонтия;  Лицево-челюстна хирургия; Обща стоматология – кариесология и ендодонтия, протетична, и детска стоматология, както и естетично възтановяване на зъби с висококачествени фотополимери, избелване на зъби, почистване на зъбна плака с ерфлу и зъбен камък.

Кабинетите ни се намират в с.Българене обл.Плевен, гр.Левски и гр.Плевен.

Дентал-Смайл ООД работи по договор с НЗОК